Vouchers voor startende ondernemers

vrijdag 10 juli 2015
Maurice Wijts
Maurice Wijts
Business Developer

De gemeente Venlo stelt dit jaar weer 20 vouchers voor ondernemers in de industrie, logistiek, agribusiness en horeca en detailhandel beschikbaar. De eerste 9 vouchers worden op 10 juli overhandigd. Later dit jaar volgt er nog een tweede ronde.

Voor het tweede jaar worden 20 vouchers ter beschikking gesteld van ieder € 2.000,- verdeeld over de vier sectoren. Startende ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Vijf vouchers zijn speciaal gereserveerd voor ondernemers in de horeca & detailhandel. Voorwaarde is wel dat het om ondernemers gaat met een bedrijf in de gemeente Venlo of een inwoner van de gemeente Venlo betreft.

Wethouder Satijn: “Het is belangrijk voor startende ondernemers dat zij in een netwerk terecht komen waar zij van andere kunnen leren, advies kunnen inwinnen of nieuwe verbindingen kunnen leggen. De overlevingskans van een startend bedrijf wordt daarmee sterk vergroot. In Venlo zijn verschillende partijen actief die starters ondersteunen. Wij vinden het van belang dat de vouchers vooral terecht komen bij startende ondernemers die reeds ondersteund worden door deze partijen. De overlevingskans van deze starters wordt door de verbindingen met een groter netwerk veel groter.”

De vouchers kunnen ingezet worden voor verschillende doeleinden. Er kan kennis mee ingewonnen worden bij kennisinstellingen bijvoorbeeld via het loket van Greenbrains. Een ondernemer kan er ook specialistische advies mee inhuren, zoals bijvoorbeeld het advies van het C2C Expolab als men een product wil ontwikkelen met C2C uitgangspunten. Ook het inhuren van financieel adviseurs is mogelijk om daarmee een gedegen businessplan op te zetten. 

De gemeente wil de ontwikkeling van de economie ondersteunen en deze helpen toekomstbestendig te worden. Hiervoor wordt ingezet op gebiedsontwikkeling, netwerk en lobby, trends & ontwikkelingen en business development. De voucherregeling past binnen het onderdeel business development.

Meer informatie over de voucherregeling