Voucherregeling Gemeente Venlo gericht op startende (innovatieve) ondernemers

maandag 20 april 2015
Maurice Wijts
Maurice Wijts
Business Developer

De gemeente Venlo is in 2014 begonnen met een voucherregeling voor startende ondernemers met vernieuwende plannen. Er werden 20 vouchers uitgereikt aan verschillende initiatieven die daarmee de volgende stap hebben weten te maken. Ook dit jaar worden vouchers ter beschikking gesteld ter bevordering van het innovatief ondernemerschap in de gemeente Venlo.

In 2015 worden wederom 20 vouchers van ieder € 2.000,- ter beschikking gesteld. Er zijn 5 vouchers speciaal beschikbaar voor startende ondernemers in de horeca & detailhandel. Op deze manier proberen ze ondernemerschap in de binnenstad en stadsdeelcentra te stimuleren en daarmee ook de aantrekkelijkheid van de centra te vergroten. De overige 15 vouchers zullen worden gericht op starters in andere sectoren. Ondernemers kunnen de vouchers onder andere gebruiken voor het inhuren van advies, opstellen van een businessplan of voor ondersteuning bij kennisvragen.

Rabobank Venlo e.o. heeft in 2014 al bekeken of ze ondernemers die een voucher hadden ontvangen een vervolgfinanciering konden aanbieden. Deze samenwerking zal ook in 2015 worden voortgezet. In 2015 zal ook bekeken worden of met andere financiële instellingen ook een relatie kan worden gelegd. Op deze manier worden innovatieve starters middels de voucherregeling uit de startblokken geholpen maar ontvangen zij ook tijdens de race advies en ondersteuning. 
Het is belangrijk voor startende ondernemers dat zij in een netwerk terecht komen waar zij van andere kunnen leren, advies kunnen inwinnen of nieuwe verbindingen kunnen leggen. De overlevingskans van een startend bedrijf wordt daarmee sterk vergroot. In Venlo zijn verschillende partijen actief die starters ondersteunen. Gemeente Venlo vind het van belang dat de vouchers vooral terecht komen bij startende ondernemers die reeds ondersteund worden door deze partijen. De overlevingskans van deze starters wordt door de verbindingen met een groter netwerk veel groter. 

Kickstart Venlo is een voorbeeld van een startersnetwerk in Venlo. Het betreft een platform met een uitgebreid netwerk van partners die startende ondernemers kunnen ondersteunen met hun expertise. Partijen zoals Koenen en Co, de Stichting Innovatieve bedrijven en projecten, Rabobank Venlo en IM Aces vormen enkele partners van het platform. Daarnaast zijn ook incubators zoals het Blue Innovation Center en Services Valley partner in het Kickstart Platform. Op deze manier wordt alles geboden wat een ondernemer nodig heeft om van een innovatief idee een succesvolle onderneming te maken. 

Voor meer informatie over de voucherregeling zoals de criteria en contactpersonen kunt u terecht op de website van de gemeente Venlo. Via deze site zijn ook andere partijen die actief zijn in het startersnetwerk terug te vinden.